niedziela, 15 września 2013

Enns

Dzięki dogodnemu położeniu nad Dunajem i jego dopływem Enns, w miejscu gdzie przecinały się ważne szlaki transportowe, już na początku I stulecia powstaje niewielka osada, która przyjmuje celtycką nazwę Lariacum. Mieści siedzibę handlarza i przypuszczalnie mały posterunek wojskowy. A pod koniec II wieku, legion legio II Italica zostaje przeniesiony z pobliskiego Albing do Enns, i w pobliżu osady od której bierze swoją nazwę, wznosi nowy obóz. Lauriacum staje się najważniejszą rzymską bazą wojskową między Castra Regina (Ratyzbona) i Vindobona (Wiedeń). Wyposażony w rozbudowaną infrastrukturę wojskową i cywilną, obóz Lauriacum jest siedzibą dowódcy legionu i ważnym ośrodkiem administracyjnym prowincji Noricum.

Albing, zarys zabudowań pierwszego obozu legionistów widoczny w Mapach Google.

Przez Enns prowadzi ścieżka kulturowa. Rozpoczyna się przed bazyliką św. Wawrzyńca, gdzie stoją pozostałości murów domu rzymskiego (na zdjęciu) i wiedzie przez historyczne obszary miasta.

Współczesne okaz

W starym ratuszu z barokową fasadą, przy głównym placu w Enns mieści się Museum Lauriacum - Museum der Stadt Enns. Prezentowane są tutaj jedne z najobszerniejszych zbiorów archeologicznych z okresu rzymskiego w Austrii, począwszy od znalezisk z terenu obozu legionowego.- opisy w opracowaniu -

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz